Legea transparentei

R A P O A R T E
ale administraţiei publice locale privind aplicarea Legii nr. 52/2003 –
a transparenţei decizionale în administraţia publică precum şi a Legii 544/2001 – privind liberul acces al cetăţenilor la informaţiile publice:

 

Raport de evaluare privind aplicarea Legii nr. 52/2003 pa anul 2017
Raport de evaluare privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pa anul 2017