Ordine de zi sedinte

ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SILIȘTEA CRUCII DIN DATA DE 29.11.2018
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2018.
2. Diverse.

ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SILIȘTEA CRUCII DIN DATA DE 25.10.2018
1. Proiect de hotărâre privind transformarea funcţiei publice de inspector, clasa I, grad principal în funcţia publică de inspector, clasa I, grad superior ca urmare a promovării în grad, precum şi aprobarea statului de funcţii.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019.
3. Diverse.

ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SILIȘTEA CRUCII DIN DATA DE 27.09.2018
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Siliștea Crucii în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Siliștea Crucii.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, anul 2018.
4. Diverse.

ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SILIȘTEA CRUCII DIN DATA DE 23.08.2018
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind completarea capitolului ”Alte taxe locale” art. 22 alin. (6) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 34/19.12.2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 și completată prin HCL nr. 6/28.02.2018.
3. Diverse.

ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SILIȘTEA CRUCII DIN DATA DE 18.07.2018

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Siliștea Crucii pentru anul 2019.

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, anul 2018.
  2. Diverse.

ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SILIȘTEA CRUCII DIN DATA DE 26.06.2018

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor-cadru accesorii Contractului ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente.
3. Diverse.

ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SILIȘTEA CRUCII DIN DATA DE 31.05.2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare in comuna Siliștea Crucii, județul Dolj”.
2. Adresa nr. 319/08.05.2018 a Școlii Gimnaziale Siliștea Crucii și înregistrată la Primăria comunei Siliștea Crucii sub nr. 956/08.05.2018.
3. Diverse.

ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SILIȘTEA CRUCII DIN DATA DE 26.04.2018

1. Informare privind situația însămânțării culturilor de primăvară și starea de vegetație a acestora la nivelul comunei Siliștea Crucii.
2. Diverse.

ORDINEA DE ZI A SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SILIȘTEA CRUCII DIN DATA DE 29.03.2018

  • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
  • Proiect de hotărâre privind stabilirea unor contravenții și sancțiuni în domeniul pășunatului.
  • Diverse.